חייגו לייעוץ ראשוני 04-6020760

הסוף ללכלוך בענף הניקיון? – על זכויות עובדי חברות הניקיון לאחר מרץ 2014

cleaning

הסוף ללכלוך בענף הניקיון? – על זכויות עובדי חברות הניקיון לאחר מרץ 2014

אוקטובר 2, 2014

לא פשוט להיות עובד ניקיון בישראל, ובמיוחד להיות עובד ניקיון המועסק במגזר הפרטי. שכר נמוך, תנאים סוציאליים לוקים בחסר ונחיתות ממשית במכלול של תנאי העבודה – כל אלה ליוו עד לא מזמן ובמשך שנים את עשרות אלפי העובדים בענף הניקיון, המועסקים על ידי חברות ניקיון במגזר הפרטי. התנאים המקוממים בהם הועסקו עובדי ניקיון אלה, בייחוד בהשוואה לחבריהם המועסקים במגזר הציבורי, עוררו לחץ ציבורי רב, אשר הניב בסופו של דבר תוצאות יפות – צו הרחבה חדש בענף הניקיון אשר נכנס לתוקפו במרץ 2014. צו הרחבה הינו צו שמוציא שר הכלכלה, ובאמצעותו הוא מרחיב את התחולה של הסכם קיבוצי מסוים גם לגבי עובדים שלא נכללו במסגרתו. כך, במסגרת צו ההרחבה הנדון שעליו חתם השר נפתלי בנט בחודש פברואר 2014 הוא החיל על כל עובדי הניקיון בארץ את ההסכם הקיבוצי שנחתם בחודש יולי 2014 בין ההסתדרות החדשה לבין הארגון הארצי של חברות הניקיון. בכך, הושוו למעשה תנאי העסקתם של עובדי הניקיון המועסקים במגזר הפרטי לאלה של חבריהם המועסקים במגזר הציבורי. כפי שכבר צוין, תוקפו של צו ההרחבה הוא החל מחודש מרץ 2014. המשמעות של חתימת צו ההרחבה הינה שיפור ממשי, הן בטווח המיידי והן בטווח הארוך, במכלול הזכויות של עובדי ענף הניקיון המועסקים במגזר הפרטי. אך חשוב לציין, כי על מנת שהשיפור יורגש גם בשטח ולא רק על הנייר, חשוב שכל עובד בענף הניקיון יערוך בדיקה כדי לוודא שאכן מוענקות לו הזכויות המגיעות לו על פי צו ההרחבה.

נעמוד כעת על התנאים המרכזיים שהעניק צו ההרחבה לעובדים בענף:

 • שכר

במצב החוקי ששרר לפני כניסתו של צו ההרחבה לתוקף, אפשר היה להעסיק את עובדי הניקיון בשכר מינימום בהתאם לשכר המינימום במשק. ואכן, מרבית העובדים בענף השתכרו כך. צו ההרחבה שיפר את מצבם של עובדי הניקיון, וקבע שכר מינימום גבוה יותר משכר המינימום במשק – השכר עבור משרה מלאה לא יפחת מסך של 4,646 ₪ לחודש או 24.98 ₪ לשעה, ולגבי אחראי משמרת – לא פחות מסך של 4,852 ₪ לחודש או 26.09 ₪ לשעה. סכומים אלה יתעדכנו ויעלו ביחד עם עדכונים של הסכמי השכר שנחתמים בין המדינה להסתדרות. כמו כן, עובד ניקיון יהיה זכאי לתוספת ותק של 0.35 ₪ לשעה החל משנת עבודתו השנייה, ושל 0.46 ₪ לשעה החל משנת עבודתו השביעית אצל אותו המעסיק או באותו מקום עבודה. הוצאות נסיעה עובדי הניקיון יהיה זכאים לקבל מן המעסיק החזר עבור הוצאות הנסיעה אל העבודה וממנה ובמסגרת העבודה, למעט במצבים שבהם המעסיק דואג להסעות. כך גם נסיעות בין אתרים שמתבצעות במהלך יום העבודה ייחשבו כשעות עבודה לכל דבר.

 • ארוחות

אם עובדי הניקיון מועסקים במקומות עבודה אשר מעניקים לעובדיהם ארוחות במחיר מסובסד, הם יוכלו ליהנות מאותו הסבסוד בדיוק מצד המעסיק שלהם. בגדי עבודה וציוד לפי הצו, המעביד חייב לספק על חשבונו לכל הפחות שני סטים של מדי עבודה כל שנה, מבלי לדרוש מן העובדים פיקדון עבור הבגדים או הציוד שהוא מספק, ובלי לנכות משכרם תשלום עבור כך.

 • דמי הבראה

עובדי הניקיון המועסקים במגזר הפרטי יהיו זכאים לפי צו ההרחבה לתשלום דמי הבראה בתעריף גבוה יותר מן התעריף המינימלי שנקבע בחוק לפי התעריף החדש, ערך של יום הבראה אחד יעמוד על 423 ₪, כמו במגזר הציבורי. עובד חדש יהנה משבעה ימי הבראה, ומכסת ימי ההבראה המגיעים לו תהיה על פי הוותק שלו.

 • קרן השתלמות

בעקבות צו ההרחבה, החל מחודש אוקטובר 2014 זכאים עובדי הניקיון המועסקים במגזר הפרטי לקרן השתלמות שאליה מפריש המעביד סך של 7.5% מן השכר, והעובד סך של 2.5% מהשכר.

 • הגדלת הפרשות לקרן הפנסיה

בהתאם לצו, הפרשת המעסיק לקרן פנסיה של עובד ניקיון תגדל, וכך גם הפרשת העובד, כך שבסך הכל יופרש מדי חודש סך של 21.83% מן השכר הבסיסי לקרן הפנסיה. ביולי 2015 צפויה ההפשרה לגדול ל- 22.83% מן השכר הבסיסי.

 • שי לחג

עובד ניקיון שמועסק בהיקף של יותר מ- 50% משרה או שהועסק במשך 93 שעות בממוצע בשלושת החודשים שלפני החג, זכאי לקבל שי לתקופת החגים פעמיים בשנה, בסכום שלא יפחת מ- 212 ₪ בכל פעם.

 • חופשה

עובדי הניקיון זכאים למספר רב יותר של ימי חופשה בהשוואה לשאר העובדים במשק. ימי החופשה נקבעים לפי הוותק של העובד ולפי מספר ימי העבודה השבועיים.

 • ימי חג, אבל וזיכרון

אם העובד מועסק על ידי חברת הניקיון למעלה משלושה חודשים והוא לא נעדר מן העבודה ביום שלפני או ביום שלאחר החג, הוא יקבל שכר מלא עבור ימי החג הבאים: ראש השנה, יום כיפור, סוכות, פסח, יום העצמאות, וחג השבועות. העובד יוכל להיעדר מן העבודה בתקופת האבל, במשך 7 ימים, בתשלום מלא. אם לעובד יש קרוב משפחה שנהרג בשירות צבאי או באירוע טרור, הוא יהיה זכאי להעדר בתשלום ביום הזיכרון.

 • תלוש שכר

על המעסיק להעביר לעובדי הניקיון תלוש שכר כל חודש עם תשלום המשכורת. על התלוש לכלול פירוט מלא של התשלומים ולהיות מנוסח בצורה ברורה.

 • בטיחות

חובת המעסיק לפי צו ההרחבה לתת לעובדיו הדרכה בנושא בטיחות בעבודה, וכן לספק להם ציוד מתאים העונה על תקנות הבטיחות בעבודה.

 • חילופי מעסיקים

בסיטואציה שבה חברת הניקיון המעסיקה מוחלפת באחרת במתן השירות (סיטואציה שמתרחשת לעיתים קרובות למדיי בתחום, ( עובדי הניקיון יהיו זכאים להישאר ולהמשיך בעבודתם עבור המעסיק החדש, תוך שמירה על רצף כלל זכויותיהם. לחלופין, העובדים יוכלו לבחור להתפטר אך להיחשב כמפוטרים.(לצורך קבלת פיצויי פיטורין).

לפני סיום: כפי שאפשר ללמוד מהרשימה הארוכה של הזכויות המשמעותיות שפורטה לעיל, צו ההרחבה קבע מצב משפטי חדש המשפר את חיי העובדים בחברות הניקיון, ואפשר רק לקוות כי ההוראות תיושמנה בשטח ויהיה זה הסוף לקיפוח ול"לכלוך" ששרר שנים רבות בענף הניקיון. עם זאת, כדי שצו ההרחבה יכה שורשים, נדרש גם שיתוף הפעולה של עובדי הניקיון עצמם, שצריכים לדעת לעמוד על הזכויות המגיעות להם ולדרוש אותן מן המעסיקים באופן ברור ושאינו מתפשר.

*.יובהר כי המידע המשפטי המוגש במאמר זה, מהווה מידע כללי בלבד. השימוש במידע אינו מהווה תחליף לקבלת חוות דעת ו/או ייעוץ משפטי.

דילוג לתוכן