לייעוץ ראשוני
רקע

ניסוח ועריכת הסכמי עבודה

Home » תחומי עיסוק » ניסוח ועריכת הסכמי עבודה

תפקידו של עורך דין לענייני עבודה כרוך, בין השאר, בעריכתם וניסוחם של הסכמי עבודה שונים.

מדובר בהסכמים עבור מעסיקים ועובדים כאחד, ביניהם – הסכמי עבודה עבור עצמאיים, שכירים ופרילנסרים. חשוב לדעת, כי עריכת ההסכמים כוללת אף את הייעוץ המקצועי, המספק מענה לכל מצב משפטי עתידי אפשרי, ומטרתו המרכזית היא מניעת מחלוקות ואי הבנות שעלולות להתגלע בין הצדדים ואף להגיע לכדי תביעות משפטיות.

ניסוח ועריכת הסכמי עבודה

האם קיימת חובה לחתום הסכם עבודה בין עובד למעביד?

חשוב מאד לדעת, כי למרות, שלכאורה, אין חוק שמחייב את המעביד והעובד לחתום על כל הסכם או חוזה המסדיר את ההתקשרות לצרכי העבודה שביניהם, אולם, חוק הודעה לעובד ולמועמד לעבודה (תנאי עבודה והליכי מיון וקבלה לעבודה), תשס”ב – 2002 מחייב כל מעביד למסור לעובדיו הודעה בכתב המפרטת את תנאי העבודה (כולל שעות העבודה, התנאים הסוציאליים, השכר ומרכיביו וכד’) לא יאוחר מ-30 ימים ממועד תחילת עבודתו של העובד.

כך, שעל פניו, לא קיימת החובה המשפטית לחתום על הסכם או חוזה עבודה מסודר, אולם קיימת חובה משפטית אחרת שמחייבת את המעביד בהוצאת מסמך מסודר ומפורט. ולכן, עדיף, גם מבחינת העובד וגם מבחינת המעביד, להשקיע את הזמן הנדרש בניסוח ובעריכת הסכם עבודה יציב, שיעגן את ההתקשרות התעסוקתית, על כל צדדיה הרבים, בין העובד למעביד.

מהו הסכם עבודה?

הסכם עבודה הינו חוזה משפטי שנועד לעגן באופן מסודר, מאורגן וחוקי, את כל הזכויות והחובות שמתקיימים בין העובד למעביד. חוזים אלה מעוגנים בשורה ארוכה של הוראות, תקנות וחוקים הקשורים לדיני עבודה ולדיני חוזים כלליים. מטרתם המרכזית של הסכמי העבודה הינה לספק הגנה לשני הצדדים, העובד והמעביד, מפני אי הסכמה אפשרית, כמו גם מחלוקות עתידיות שעלולות להתרחש בין הצדדים במהלך ההתקשרות ביניהם.

האינטרס של המעביד מול האינטרס של העובד

נהוג לחשוב, כי ה”מרוויח” העיקרי מחתימת הסכם עבודה מסודר הוא המעביד, שכן, במקרים רבים, החתימה על הסכם מסוג כזה מגיעה ביוזמתו. למעשה, בפועל, לשני הצדדים כאן יש אינטרס לעגן את ההתקשרות התעסוקתית ביניהם באופן מסודר, שכן, הסכם עבודה טוב מגדיר בדיוק לכל אחד מהצדדים מה הוא נותן, מה הוא מקבל, מה מותר לו לעשות ומה אסור לו. באופן כזה, הכל גלוי, מאורגן ושקוף לגמרי – כך ששני הצדדים אינם קונים חתול בשק, אלא יודעים, מלכתחילה, למה הם נכנסים.

מה כולל הסכם עבודה?

הסכם עבודה טוב חייב לעמוד בכל הדרישות הבסיסיות של דיני העבודה, בכללן – פרטיהם המלאים של העובד והמעביד. בהמשכו, ההסכם נדרש לתאר בפירוט את תפקידו של העובד, לרבות נגיע בנקודות כגון רמת האחריות החלה עליו ושעות העבודה והמנוחה שלו, ובנוסף, לכלול גם את כלל חובותיו של העובד כלפי המעביד. כמו כן, יפרט ההסכם את חובותיו של המעביד כלפי העובד ואת תנאי ההעסקה והשכר (לרבות אופן התשלום), השכר עבור שעות נוספות, הטבותיו, זכויותיו הסוציאליות ובונוסים המגיעים לו. בהסכם יצוינו תאריך תחילת העבודה, תאריך תום תחולת החוזה והאפשרויות העומדות בפני הצדדים לחידושו.

מה קורה במקרה בו כולל הסכם העבודה סעיפים המנוגדים להוראות החוק?

ישנם לא מעט מקרים בהם מוחתמים עובדים על הסכמי עבודה הכוללים סעיפים שמנוגדים לחוקי מדינת ישראל בכללם, ובפרט – לחוקי העבודה. בין אם הדבר נעשה מחוסר ידיעת החוק ובין אם הדבר נעשה במכוון על ידי המעביד, סעיפים כאלה, המנוגדים לחוקי מדינת ישראל, אינם מחייבים את העובדים, אף אם הם מופיעים בהסכם העבודה שעליו הם חתומים, שכן, החוק קובע, כי ישנן זכויות לעובד שהוא אינו רשאי לוותר עליהן (כדוגמת שעות מנוחה וכד’) וכי הסכם עבודה מסוגל רק להעלות את רמת זכויותיו של העובד על פי החוק, ולא לצמצם את היקפן או לבטלן.

מדוע חשוב שהסכם עבודה יהיה מנוסח וערוך כיאות?

חשוב מאד כי הסכם העבודה ייערך וייכתב באופן מסודר על ידי עורך דין מקצועי ומנוסה, ובהתאם לתחום העיסוק הספציפי הרלוונטי עבורו. הסכמי עבודה נדרשים לכלול את כל הסכמות שני הצדדים באופן מפורט, ברור ושאינו משתמע לשתי פנים. וזאת – בהתאם לדרישות דיני החוזים ודיני עבודה הרלוונטיים.

מזווית ראייתו של המעביד – תכנון וחיסכון עתידי בעזרת הסכמי עבודה מוסדרים

עריכתם וניסוחם של הסכמי עבודה מוסדרים המותאמים לצרכי העסק תורמים תרומה מהותית לתכנונם וניהולם של בתי עסק, ארגונים וחברות. הסכמי עבודה מקצועיים יכולים לסייע בתכנון הוצאותיו של העסק בעתיד, במיוחד – בכל הקשור למצבת כוח האדם בחברה, על דרגיה השונים. יתרה מכך – ניסוח משפטי מדויק ומקיף המסוגל לספק מענה יעיל לכל מצב ולפתור כל בעיה, עשוי לחסוך לעסק לא מעט עלויות משפטיות, העלולות להיווצר בשל תביעות מצד עובדים, ובתוך כך, גם מאפשר לבעלי העסק ולמנהליו לשמר את המוניטין של העסק, העלול להיפגע בשל תביעות המוגשות כנגדו על ידי עובדים ועובדים לשעבר.

הצטרפו לניוזלטר שלנו קבלו חשיפה לחדשות ועדכונים בעולם דיני העבודה
דילוג לתוכן