חייגו לייעוץ ראשוני 04-6020760

שוויון זכויות ומניעת הפלייה בעבודה

“ערך השוויון – ובשמו האחר: איסור ההפליה – הוא מערכי-היסוד של שיטת המשפט בישראל”                                                                                                                   (כבוד השופט חשין במסגרת בג”צ 6845/00 איתנה ניב נ’ בית הדין הארצי לעבודה, פ”ד נו (6) 663)

ערך השוויון הוא מנשמת אפה של כל מדינה דמוקרטית ומהווה ערך ראשון במעלה בתחום המשפט ככלל ובמשפט העבודה בפרט.

על פי חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, נאסר על מעסיקים להפלות עובדים בגין מאפיינים שונים שלהם. מאפיינים אלו כוללים נטיות מיניות, מין העובד, מעמדו האישי, גילו, גזעו, דתו, ארץ מוצאו או הלאום אליו הוא משתייך. כמו כן, אסור למעסיק להפלות עובד על רקע השקפתו, שירותו הצבאי, חברותו במפלגה, וכן בגין הריון, הורות וטיפולי פוריות. האיסור נוגע לעובדים ומועמדים לעבודה, ובכל הקשור לתנאי עבודה, פיטורין, אפשרויות קידום והכשרה ומתן הטבות. מעסיק העובר על הוראות אלו ניתן לתבוע בתביעה אזרחית בית דין לענייני עבודה.

 

הזכות להתלונן על מעסיק

כל עובד רשאי להתלונן או לתבוע את מעסיקו, אם הוא חושב שזכויותיו נפגעו בכל צורה שהיא. עובד זה מוגן על ידי החוק ועל המעסיק אסור לפטרו או לפגוע בתנאי עבודתו בגין תלונתו. כמו כן, עובד הסבור שפוטר בגין הפליה רשאי לתבוע את מעסיקו לשעבר בבית דין לעבודה לצורך קבלת פיצויים.  מסמכותו של בית הדין לעבודה  לפסוק פיצויים לעובד בסכום של עד 120אלף ₪, וזאת אף אם לא נגרם לו נזק ממשי.

 

חוקים נוספים לשוויון זכויות ומניעת אפליה

מלבד חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, השמירה על שוויון זכויות ומניעת אפליה במקום העבודה מעוגנת במספר חוקים נוספים:

  • חוק שכר שווה לעובד ועובדת – נועד למנוע אפליית שכר בין מינים, ולספק לעובדים ועובדות המועסקים באותה המשרה אצל אותו המעסיק שכר שווה. השוויון בשכר מתייחס גם להטבות, מענקים, תנאים נלווים, החזקת רכב, מכסת שעות נוספות, ביגוד, וכל תגמול אחר בעל ערך כספי הניתן לעובדים באופן ישיר או עקיף, גם אם אינו נכלל בשכר העבודה.
  • חוק עבודת נשים – מסדיר תקנות עבודה ייחודיות לנשים, בניהם כל הקשור לעבודת נשים או בני זוגן עקב חופשת לידה, אימוץ, טיפולי פריון והתקופה שלאחר חופשת לידה או לאחר אימוץ. כמו כן, החוק מסדיר זכויות של נשים עובדות השוהות במקלט לנשים מוכות.
  • חוק למניעת הטרדה מינית – נועד להגדיר, לטפל ולמנוע מקרים של הטרדה מינית במקום העבודה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

דילוג לתוכן