לייעוץ ראשוני
רקע

זכויות עובדים זרים

Home » תחומי עיסוק » זכויות עובדים זרים

חשוב לדעת כי עובד זר במדינת ישראל זכאי לתנאי העסקה הזהים לאלו של עובד ישראלי, וכן לזכויות מיוחדות שחייבות להירשם בכתב בחוזה העסקה שלו.

כל המפר זכויות אלו עובר עבירה וצפוי לקנסות כבדים, ואף למאסר. לכן, חשוב שגם עובד זר וגם מעסיקיו יכירו את הזכויות וידאגו לממשן.

להלן מובאות מספר דוגמאות לזכויותיהם של העובדים הזרים:

חוזה העסקת עובדים זרים

כל מעסיק חייב לתת לעובד הזר עותק חתום של חוזה העסקת עובדים זרים. ההעתק ייכתב בשפה אותה מבין העובד ויפרט את תנאי העסקתו. המדובר בתנאים הכוללים, בין היתר, את מועדי ההעסקה, תיאור תפקידו של העובד, היקף משרתו, ימי חופשה, חג ו / או מחלה, תנאי שכר, מגורים וביטוח בריאות.

שירותי ביטוח לאומי לעובדים זרים

הביטוח הלאומי מכסה עובדים זרים מפני פגיעות ותאונות הקשורות לעבודתם, וכן בכל הקשור לאימהות, פיצויי פיטורין ופיצויי שכר, שהמעסיק לא שילמם בגין פשיטת רגל. חשוב כי כל עובד זר יקבל לידיו ממעסיקו את מספר התיק שלו במוסד לביטוח הלאומי, אשר ישמש אותו בעת הצורך.

ביטוח בריאות לעובדים זרים

עובדים זרים אינם זכאים לשירותי ביטוח בריאות ממלכתי, אולם על מעסיקיהם חלה החובה לספק להם ביטוח בריאות פרטי, המקביל בכיסוייו לזה של ביטוח הבריאות הממלכתי הבסיסי. כמו כן, נדרש המעסיק להעביר לידי העובד הזר עותק של פוליסת ביטוח הבריאות שלו, כשהוא מתורגם לשפה המובנת לעובד.

החזקת דרכון

על פי החוק בישראל, כל מי ששוהה בתחומי המדינה נדרש לשאת עליו מסמכי זיהוי רשמיים. לכן, אסור להחזיק ולעכב דרכון של עובד זר בניגוד לרצונו. החזקה זו נחשבה לעבירה פלילית שבגינה יכול העובד הזר להגיש תלונה במשטרת ההגירה.

מגורי עובדים זרים

כל מעסיק נדרש לספק לעובד זר מגורים נאותים בהתאם לתקנות, למשך כל תקופת העסקתו ולפחות שבוע לאחר שמועד העסקתו הסתיים. מגורים אלו יכללו, בין היתר, אזור לינה ששטחו לפחות 4 מ”ר לכל עובד ועד 6 עובדים בחדר אחד. כל עובד יקבל ארונית לבגדים או תא נפרד עם מנעול, כלי מיטה ואמצעי הסקה ואוורור נאותים. כמו כן, לכל 8 עובדים יסופקו שירותים, מטבח עם כיור ומקלחת עם כיור שבהם זורמים מים חמים וקרים. זאת בנוסף למקרר, כלי אוכל, תאורה חשמלית ומכשור לכיבוי שרפות.

המנוחה השבועית וחופשות חג

בדומה לעובדים הישראלים, חלות ההוראות שעניינן המנוחה השבועית וחופשות החגים גם על העובדים הזרים. עובדים זרים שאינם יהודים זכאים ליום המנוחה השבועי ביום המנוחה השבועי המקובל עליהם על פי דתם (ימי ו’, שבת, או א’), ולחופשות החג במועדים שחלים על העובדים היהודים או, לחילופין, במועדים שבהם חלים חגיהם, על פי המועדף על ידי העובדים. יום המנוחה השבועי יצוין בחוזה ההעסקה, בעוד שבתחילתה של כל שנת עבודה, יודיעו העובדים הזרים על בחירתם בנוגע לימי החגים המועדפים עליהם.

עובדים זרים בענף הסיעוד שמתגוררים בבתי המטופלים

על אף שעל כלל העובדים הזרים חלים חוקי שעות העבודה והמנוחה של העובדים הישראלים, הללו אינם חלים על העובדים הזרים שעיסוקם סיעוד והם מתגוררים בבתי המטופלים. במקרים כאלו, הכללים יקבעו בהתאם לנסיבות המקרה הספציפיות ולמתכונת העבודה. כאן, גיבוש ועריכת הסכם ההעסקה בליווי של עורך דין המתמחה בזכויות זרים חשוב אף יותר מאשר במקרים הרגילים, מכיוון שהנתונים הפרטניים אינם כפופים למסגרות החוק הרגילות, וחשוב שלא להסתבך בעבירה על זכויות העובד הזר, אפילו בשל אי ידיעת החוק והכרתו על בוריו.

אופן תשלום שכרם של עובדים זרים

ככלל, ניתן לומר כי בפני המעסיק עומדות שתי אופציות לתשלום שכרם של עובדים זרים – במזומן או בהפקדת התשלום לחשבון הבנק של העובד לחשבון בנק בישראל שבו אין לצד שלישי (מלבד העובד) ייפוי כוח או זכויות – על פי העדפתם. כלל זה נוגע אף לתשלומים אחרים שמגיעים לעובד בשל עבודתו ובמהלכה. יחד עם זאת, מעסיק יהיה רשאי, בנסיבות מסוימות, לשלם שכרם של עובדים זרים באמצעות המחאה בנקאית (צ’ק) או המחאת דואר, במידה והעובד חפץ בכך או מסכים לכך. וזאת, בלבד שמועד פירעונה של ההמחאה יחול במועד אשר קבוע בחוק לתשלום שכרו של העובד, ולא יאוחר מכך.

תלושי שכר

ככלל, מעסיק מחויב במסירת תלוש שכר לעובד במועד שאינו מאוחר מהיום התשיעי של החודש לאחר החודש שבעבורו משולם השכר. יוצאים מכלל זה המקרים בהם המעסיק הוא “יחיד” (בניגוד לחברה או לסוג התאגדות אחר) או שהעובדים מועסקים על ידי המעסיק, שלא במסגרת העסק או משלח ידו של המעסיק אותם (לדוגמה, עובד זר שמועסק בתחום הסיעוד על ידי מטופל).

חשיבות הליווי של עורך דין המנוסה בתחום בתהליך

כפי שניתן להבין, החוק יוצר לא מעט ניואנסים דקים המבדילים בין עובד ישראלי לעובד זר. כך שגם אם אתם מעסיקים, מזה שנים, עובדים ישראליים, עדיין, ישנם לא מעט פחים חוקיים בהם אתם עלולים ליפול מבלי דעת ובשל אי ידיעת החוק. לכן, חשוב להיעזר בשירותיו של עורך דין המתמחה בתחום זה ומנוסה בו.

הצטרפו לניוזלטר שלנו קבלו חשיפה לחדשות ועדכונים בעולם דיני העבודה
דילוג לתוכן