חייגו לייעוץ ראשוני 04-6020760

זכויות עובדים זרים

חשוב לדעת כי עובד זר במדינת ישראל זכאי לתנאי העסקה הזהים לאלו של עובד ישראלי,  וכן  לזכויות מיוחדות שחייבות להירשם בחוזה העסקה בכתב. כל מי שמפר זכויות אלו עובר עבירה, וצפוי לקנסות כבדים ואף למאסר. לכן, חשוב שגם עובד זר וגם מעסיקיו יכירו את הזכויות וידאגו לממשן.

 

להלן מובאות מספר דוגמאות לזכויות של עובדים זרים:

חוזה העסקת עובדים זרים

כל מעסיק חייב לתת לעובד הזר עותק חתום של חוזה העסקת עובדים זרים. ההעתק ייכתב בשפה אותה העובד מבין ויפרט את תנאי העסקתו. מדובר בתנאים הכוללים בין היתר את מועדי ההעסקה, תיאר תפקידו של העובד, היקף המשרה, ימי חופשה, חג ומחלה, תנאי שכר, מגורים וביטוח בריאות.

שירותי ביטוח לאומי לעובדים זרים

הביטוח הלאומי מכסה עובדים זרים מפני פגיעות ותאונות הקשורות לעבודתם, וכן בכל הקשור לאימהות, פיצויי פיטורין ופיצויי שכר שהמעסיק לא שילמם בגין פשיטת רגל. חשוב שכל עובד זר יקבל לידיו ממעסיקו את מספר התיק בביטוח הלאומי, אשר ישמש אותו בעת הצורך.

ביטוח בריאות לעובדים זרים

עובדים זרים אינם זכאים לשירותי ביטוח בריאות ממלכתי, אך על מעסיקיהם חלה חובה לספק להם ביטוח בריאות פרטי, המקביל בכיסוייו לזה של ביטוח בריאות ממלכתי בסיסי. כמו כן, המעסיק נדרש להעביר לידי העובד הזר עותק של פוליסת הביטוח, מתורגם לשפה המובנת לו.

החזקת דרכון

על פי החוק בישראל כל מי ששוהה במדינה נדרש לשאת מסמכי זיהוי רשמיים. לכן, אסור להחזיק ולעכב דרכון של עובד זר בניגוד לרצונו. החזקה זו נחשבה לעבירה פלילית ואילו העובד הזר יכול להגיש תלונה במשטרת ההגירה.

מגורי עובדים זרים

כל מעסיק נדרש לספק לעובד זר מגורים נאותים בהתאם לתקנות, למשך כל תקופת העסקתו ולפחות שבוע לאחר שמועד ההעסקה הסתיים. מגורים אלו יכללו בין היתר אזור לינה של לפחות 4 מ”ר לכל עובד ועד 6 עובדים בחדר אחד. כל עובד יקבל ארונית לבגדים או תא נפרד עם מנעול, כלי מיטה ואמצעי הסקה ואוורור נאותים. כמו כן, לכל 8 עובדים יסופקו שירותים, מטבח עם כיור ומקלחת  עם כיור בהם זורמים מים חמים וקרים. זאת בנוסף על מקרר, כלי אוכל, תאורה חשמלית ומכשור לכיבוי שרפות.

 

 

 

 

 

 

דילוג לתוכן