לייעוץ ראשוני
רקע

זכויות עובדים

Home » תחומי עיסוק » זכויות עובדים

כל עובד שכיר במדינת ישראל המקיים יחסי עובד מעביד זכאי על פי חוק לתנאי העסקה בסיסיים, הנחשבים לזכויות היסוד בעבודה אשר לא ניתן לגרוע מהן, אף לא כאשר העובד עצמו מסכים לכך.

אלו הן הזכויות הקוגנטיות של משפט העבודה, או בשמן האחר- “חוקי המגן”.

זכויות אלו מקיפות קשת רחבה של נושאים ותחומים, לרבות תנאי שכר, תנאי העסקה, פיצויי פיטורין ותנאים סוציאליים. יש להדגיש כי הזכויות הן בגדר חובה ,ועל רובן כאמור אפילו העובד בעצמו אינו רשאי לוותר. מובן שגם המעסיק חייב למלאן, וכל חוזה אישי או הסכם עבודה קיבוצי מחויב להכילן. מעסיק שעבר על זכויות יסוד אלו עלול להידרש בקנסות ובפיצויים כבדים, ואף ניתן להגיש כנגדו כתב אישום פלילי.

זכויות עובדים

כך למשל:

הזכות לקבל שכר מינימום

כל עובד שגילו מעל 18 ומועסק בהגדרה במשרה מלאה, זכאי לקבל לפחות שכר מינימום. סכום זה נקבע על ידי המדינה על פי שכר לשעת עבודה או על פי משכורת חודשית, ומתעדכן מעת לעת. יש לציין כי גם לבני נוער קובע החוק תעריף העסקה שעתי מינימאלי, ואילו העסקת בעלי מוגבלויות מותרת מתחת לשכר מינימום רק עם אישור מיוחד לכך.

חובת מתן הודעה על תנאי העבודה בכתב

מעסיק חייב לספק לכל עובד הודעה על תנאי העבודה בכתב, וזאת עד 30 יום ממועד תחילת העסקתו. הודעה זו נדרשת לתאר ולפרט את מהות תפקיד העובד, תנאי העבודה, שכרו, תנאים סוציאליים, ימי עבודה ומנוחה, את מועד תחילת העבודה ובמידת הצורך את מועד סיומה.

דמי נסיעות

כל עובד זכאי לקבלת דמי נסיעה לעבודה וממנה, וזאת במידה ונדרש להשתמש בתחבורה ציבורית למרחק העולה על 3 תחנות או שמתגורר מרחק העולה על 500 מטרים ממקום עבודתו. זאת, אף אם לא השתמש בפועל בתחבורה ציבורית לשם כך. תשלומים אלו מוגדרים בסכום מקסימאלי שבו המעסיק חייב להשתתף, וזאת על פי התעריף המוזל ביותר המוצע בנסיעות עם תחבורה ציבורית. יש לציין כי מעסיק המסיע את עובדיו למקום עבודתם אינו נדרש לשלם עבורם דמי נסיעות, וכמו כן שדמי הנסיעות לא יסופקו עבור יום עבודה שהוחסר.

כמו כן, יש להדגיש כי בענפים רבים במשק ישנן זכויות מטיבות על אותן זכויות בסיסיות, וזאת מכוח הסכמים קיבוציים שונים וצווי הרחבה.

כך למשל, מדובר בענפים כגון: (רשימה חלקית בלבד)

  • עובדי ניקיון
  • עובדי שמירה ואבטחה
  • מלונאות
  • תעשיית הפלסטיק
  • תעשיית המתכת והאלקטרוניקה
  • מוסכים
  • עץ ומוצריו
  • קבלני כוח אדם

מהו הסכם קיבוצי/צו הרחבה

הסכם קיבוצי הוא הסכם שנחתם בין מעביד או ארגון עובדים לבין עובד או ארגון עובדים. ההסכם דן במגוון נושאי תעסוקה, לרבות אופן ותנאי קבלת עובד או סיום עבודתו, תנאי העבודה, זכויות וחובות במקום העבודה ויחסי עבודה. הסכמים אלו נחתמים לאחר משא ומתן בין שני הצדדים עד הגעה להסכמה. מרגע חתימה על הסכם קיבוצי הוא מהווה מסמך משפטי המחייב את שני הצדדים לעמוד בתנאיו. כמו כן, בעזרת צו הרחבה ניתן להרחיב את ההסכם לעובדים נוספים שלא נכללו בו מלכתחילה.

אכיפת זכויות עובדים

אכיפת זכויות עובדים מצויה באחריותו של משרד הכלכלה, אשר מעסיק מפקחים מיוחדים לטיפול, פיקוח, מניעה ואכיפת זכויות עובדים. ואולם, היקף הפיקוח אינו מספק לכיסוי כל משק העבודה בישראל. לכן, כל עובד שזכויותיו הופרו רשאי לתבוע את המעסיק בבית דין לעבודה.

את התביעה מומלץ וחשוב מאוד להגיש בליווי משרד עו”ד המתמחה בדיני עבודה.

הצטרפו לניוזלטר שלנו קבלו חשיפה לחדשות ועדכונים בעולם דיני העבודה
דילוג לתוכן