חייגו לייעוץ ראשוני 04-6020760

זכויות נשים בהריון

 

חוק עבודת נשים נועד להגן על זכויות נשים עובדות, ולמנוע את חשיפתן לאפליה. בחוק זה מושם דגש נרחב על זכויות של נשים בהריון ולאחר לידה, שקשורות למקום ולתנאי עבודה במהלך הריון ולאחריו. הזכויות הללו נאכפות הן על ידי משרד התמ”ת  והן על ידי בתי הדין לעבודה, שבסמכותם לפסוק מתן צו מניעה לפיטורין, ומתן פיצויים לעובדות שזכויותיהן הופרו.

 

פיטורין של נשים הרות

אסור לפטר נשים הרות שעובדות יותר מחצי שנה במקום העסקתן ללא אישור של משרדהתמ”ת לכך. אישור זה יסופק רק אם הוכיח המעסיק שהפיטורין אינם קשורים להריון, ונובעים מסיבות אחרות.  כמו כן, במידה שהאישה ההרה לא דיווחה למעסיקה על ההיריון, והוא יוכיח כי כלל לא ידע אודותיו, לא ייחשבו הפיטורין כבלתי חוקיים. יש לציין כי אישה המועסקת במקום פחות מחצי שנה ופוטרה עקב הריונה, אינה מוגנת מתוקף חוק עבודת נשים, אך יחד עם זאת, היא עדיין יכולה לתבוע את מעסיקה בסיטואציה האמורה בגין חוק שוויון הזדמנויות בעבודה.

 

שעות עבודה במהלך הריון

מהחודש ה-5 להריון אין להעסיק נשים הרות בשעות נוספות, בימי מנוחה או בשעות הלילה. עובדת רשאית לעבוד בשעות ובימים אלו רק במידה שהציגה אישור רפואי, והביעה את הסכמתה לכך בכתב. כמו כן, עבור אישה העובדת במשרה מלאה, היעדרות בת 40 ימים הקשורה להשגחה ולטיפול רפואי במהלך ההיריון, אינה נחשבת לימי מחלה ושכרה לא ייפגע. כאשר מדובר במשרה חלקית ההיעדרות אפשרית למשך 20 ימים.

 

עבודה עם חומרים מסוכנים

אישה הרה שעובדת עם חומרים מסוכנים או חשופה לכל סוג של קרינה, נדרשת להודיע למעסיק על הריונה עד 10 ימים לאחר גילוי מצבה. המעסיק מצידו חייב למצוא לה עבודה חלופית שאינה חושפת אות לחומרים אלו למשך כל תקופת ההיריון.

 

פיטורין לאחר חופשת לידה

חשוב לדעת כי עד 60 ימים לאחר חופשת הלידה אסור לפטר אישה, או לשלוח לה הודעה מקדימה אודות פיטורין. כמו כן, במשך 9 חודשים לאחר הלידה זכאית לפיצויי פיטורין אישה המתפטרת לצורכי טיפול בתינוקה.

 

דילוג לתוכן