חייגו לייעוץ ראשוני 04-6020760

הטרדה מינית בעבודה

החוק למניעת הטרדה מינית מפרט באופן ספציפי הוראות למקרים של הטרדה מינית במקום העבודה. חוק זה מגדיר מהי הטרדה מינית במקום העבודה, מפרט את חובותיו של מעביד למנוע באופן מעשי מצבים של הטרדה מינית, וכמו כן מאפשר במצבים מסוימים לנפגע מינית לתבוע לא רק את מי שפגע בו אלא גם את מעבידו. העונש על הטרדה מינית עשוי להגיע עד לשנתיים מאסר, בעוד שניסיון להתנכל או לפגוע במתלונן עלול להוסיף עוד שלוש שנות מאסר. זאת בנוסף על אפשרות של הגשת תביעה אזרחית לקבלת פיצויים, ללא צורך להוכיח את מידת הנזק שנגרמה לנפגע.

 

מהי הטרדה מינית

הטרדה מינית הינה עבירה פלילית הפוגעת באופן מילולי או אחר, שאינו כרוך במגע בגופו של הנפגע. הטרדה זו עוסקת בהתייחסות של אדם לאחר בהקשר מיני, ועשויה לבוא לידי ביוטי באחד מההקשרים הבאים:

  • ביצוע של מעשים מגונים למטרת סיפוק, גירוי או ביזוי מיני מבלי שהצד השני הסכים לכך,  כמו חשיפת איבר מין, או מגע באברי מין בנוכחות אדם אחר.
  • התייחסויות חוזרות ונשנות לנושא מיניותו של אדם אשר ביקש לחדול מכך.
  • הצעות מיניות וחיזור עיקש גם כשהצד השני הביע במפורש חוסר עניין.
  • כשאדם משפיל או מבזה אדם אחר בגין מינו, מיניותו או זהותו המינית. התנהגות זו מוכרת כהטרדה מינית גם אם הנפגע לא הביע את התנגדותו להערות ולהתייחסות זו.

 

הייחוד של הגדרת הטרדה מינית במסגרת העבודה

כאמור, מצבים של השפלה וביזוי בשל מיניותו של אדם נחשבים להטרדה מינית, גם ללא הבעת התנגדות של הנפגע. מלבד זאת, כל ההגדרות הנוספות של ההטרדה מתייחסות אל צד שני שהביע את אי הסכמתו למעשים. יחד עם זאת, בכל הקשור למקומות עבודה התייחסות החוק שונה, מכיוון שלא אחת עובד חושש או מרגיש שאינו יכול להביע את התנגדותו, כגון מחשש לפיטורים, הרעת תנאים או כל סיבה אחרת. כפועל יוצא מכך, נקבע בחוק שהטרדות חוזרות ונשנות במסגרת העבודה נחשבות להטרדה מינית גם אם הצד המוטרד לא דרש או ביקש להפסיקן. מעבר לכך, המעביד מחויב לפעול על מנת למנוע הטרדות מיניות במקום העבודה ולטפל במקרה של תלונה כנדרש בחוק, אחרת גם אותו ניתן לתבוע בפיצויים עבור הנפגע.

דילוג לתוכן