חייגו לייעוץ ראשוני 04-6020760

דמי חגים ועבודה בחג

דמי חגים ועבודה בחג

אפריל 8, 2019

בכל פעם כשמתקרבת תקופת חגים, במיוחד חגי תשרי וחג הפסח, מתעוררות מחדש שאלות בנוגע לזכויותיהם וחובותיהם של עובדים בימי החג או ימי חול המועד: מהם החוקים לגבי ימי חופש בחגים או לחילופין עבודה בחגים- האם ניתן לחייב עובד לעבוד בחג ומהו השכר המגיע עבור עבודה ביום חג או בחול המועד.

לפיכך, מצאנו לנכון להבהיר מספר נקודות לעניין זה.

מה נחשב יום חג?

כדי לעשות סדר נפריד קודם כל בין קודש לחול. על פי סעיף 18א לפקודת סדרי השלטון והמשפט העסקת עובד יהודי נחשבת להעסקה ביום חג ב-9 הימים הבאים: ראש השנה (יומיים), יום כיפורים, ראשון של סוכות, שמחת תורה, ראשון של פסח, שביעי של פסח, יום העצמאות ושבועות.

מהו תשלום בגין “דמי חגים”?

להבדיל מתשלום בגין עבודה בחג, הרי שבכדי להשוות את מצבו של העובד השעתי/יומי, (שאיננו עובד בחג, ולכן לכאורה איננו זכאי לשכר בגין יום זה), לזה של העובד החודשי (אשר מקבל שכר מלא, אף אם חל יום חג במהלך חודש/העבודה), קבע המחוקק כי בתנאים מסוימים, יקבל עובד שעתי/יומי תשלום מלא בגין יום החג (קרי-100%), על אף שלא עבד ביום זה.

יובהר, כי עובד לא יהודי (בן דת אחרת) יוכל לקבל תשלום עבור ימי החג על פי הדת אליה הוא משתייך או לפי החגים היהודיים לפי בחירתו.

מהם התנאים לשם קבלת דמי חג?

ראשית, הרי שכאמור לעיל, המדובר על עובד שאיננו בשכר חודשי. (קרי-שעתי או יומי).

כמו כן, על מנת שעובד יקבל את התשלום עבור יום החג הוא צריך להיות מועסק במקום העבודה לפחות שלושה חודשים לפני אותו יום החג , וכן, להיות מועסק ביום שלפני החג וביום שאחריו, אלא אם כן נעדר מהעבודה בהסכמת המעסיק. (למשל – אם ביום שלפני החג או אחריו היה ביום חופש או יום מחלה באישור המעסיק.)

מה קורה כאשר יום חג יוצא בשבת?

כאשר יום חג יוצא בשבת, ובעבודות בהן עובדים חמישה ימים גם ביום שישי, העובד לא יקבל תשלום עבור יום החג. ישנם ענפים בתעשיה בהם הגיעו בהסכמים קיבוציים להחלטה על פיצוי העובד עבור ימי חג היוצאים בשבת, בין אם בתשלום עבור יום זה ובין אם בבחירת יום חופש נוסף.

מהו גובה התשלום עבור ימי חג?

הסכום המגיע לעובד עבור ימי החגים אינו מעוגן בחוק. מקובל שעובד יקבל עבור ימים אלה את הסכום המגיע עבור כל יום אחר, כשההתייחסות היא ליום עבודה מלא תוך קיזוז דמי נסיעות או שעות נוספות. אצל עובד לפי שעה יחושב הסכום עפ”י ממוצע שעות ליום עבודה בשנה האחרונה ועפ”י התעריף הרגיל.

מהו אורך יום עבודה בערב חג ומהו התשלום עבורו?

עפ”י החוק מספר שעות העבודה בערב חג הוא שבע שעות לכל היותר במקומות עבודה בהם עובדים 6 ימים בשבוע, ובמקומות עבודה בהם עובדים 5 ימים בשבוע יום העבודה יהיה בן 8 שעות כשהתשלום יהיה עבור 9 או יום בן 7 שעות כשהתשלום הוא עבור 8. זאת על פי צו הרחבה שנוסף בשנת 2000. צו זה מבחין גם בין ערב יום כיפור לערבי חג אחרים. בערב יום כיפור יום העבודה נמשך 6 שעות כשהתשלום הוא עבור 9 שעות.

האם עובד זכאי לסרב לעבוד בימי חג?

עד לאחרונה עובד היה זכאי לסרב לעבוד בימי חג מסיבה דתית, אך ב- 1.1.2019 הורחבה הזכות לסרב לעבודה בחג מכל סיבה שהיא ולא רק מסיבה דתית. למעסיק אסור להפלות עובד בשל סירוב זה. עם זאת, ישנם מקומות עבודה בהם עבודה בחג (או בשבת) מהווה חלק מתנאי העבודה, למשל מפעל או מוסד האחראי על ביטחון, בטיחות או בריאות הציבור כמו חברות אבטחה, בתי חולים ועוד, מקום עבודה הקשור למלונאות ואירוח, מקומות עבודה בהם חוק שעות עבודה ומנוחה אינו רלוונטי כמו שוטרים, אנשי צוות אוויר, ימאים ועובדי מדינה בתפקידים מסוימים.

מהו התשלום עבור עבודה ביום חג?

בניגוד לתשלום דמי חגים, הרי שבגין עבודה בחג יהיה התשלום 150% לפחות ביחס לשכר ביום עבודה רגיל. ישנם הסכמים קיבוציים בענפי תעשיה מסוימים בהם השכר אף גבוה יותר. גם בחוזה אישי זכותו של עובד לבקש יותר מ- 150% עבור יום חג אך ברוב המקרים זהו גובה השכר בחג. עם זאת.

יובהר, כי ככל והמדובר בעובד שאיננו חודשי (שעתי/יומי), אשר זכאי לקבלת דמי חגים (כלומר- עובד מעל ל-3 חודשים, ולא נעדר לפני ואחרי החג אלא בהסכמת המעסיק), הרי שכאשר עובד מעין זה עובד גם בחג עצמו, יש לבחון האם העבודה הייתה מרצונו של העובד, או שנאלץ לעבוד בשל דרישות המעסיק, וככל והמדובר באפשרות השנייה, יקבל עובד זה את דמי החג (בשיעור 100%) בנוסף לתשלום בגין העבודה בחג (150%), כך שלמעשה זכאי ל-250% בגין יום זה.

מתי נחשבת תחילת יום החג מבחינת תעריף חג?

חוק שעות עבודה ומנוחה החל על מנוחה שבועית חל גם על ימי חג, לכן, בדומה לכניסת שבת, את תעריף החג יתחיל עובד לקבל עם כניסת החג עפ”י שעת כניסת החג המדויקת, כך שגם אם עבד ביום הנחשב לערב החג והחג נכנס ב- 18:00, הוא יקבל את תעריף החג משעה 18:00 והלאה, גם אם מדובר על שעה אחת.

מהו החוק לגבי שעות עבודה נוספות ביום חג?

אם עובד עבד ביום חג מעבר למכסת השעות הרגילה שלו הוא יקבל עבור שעות אלה 125% עבור השעתיים הראשונות והחל מהשעה השלישית יקבל 150% מהשכר שקדם לביצוע השעות הנוספות, כלומר: ככל והשכר שקדם לביצוע השעות הנוספות הוא בגין עבודה בחג (150%), הרי שבעבור שתי השעות הראשונות יהיה העובד זכאי ל-175% משכרו, ובגין כל שעה נוספת לאחר מכן ל-200%.

מהו החוק לגבי עבודה בחול המועד?

ההתייחסות מבחינת החוק לחול המועד היא כאל ימי עבודה רגילים הן מבחינת התעריף והן מבחינת שעות העבודה. עם זאת, במקומות עבודה רבים מקובל לעבוד פחות משעות העבודה הרגילות תוך מתן תשלום מלא.

האם מקום עבודה מחויב לתת שי לחג?

מבחינת החוק אין חובה להעניק שי לחג, אך אם ישנו במקום עבודה נוהג לתת שי בחג, הפסקתו של נוהג זה עשויה להיחשב להרעה בתנאים. ישנם גם הסכמים קיבוציים המחייבים את המעסיק להעניק שי לחג (לעיתים רק בראש השנה או פסח אך לרוב בשניהם) וזאת ללא אפליה ולא על בסיס הישגים בעבודה.

לא בטוחים לגבי שכר החגים שקיבלתם? המעסיק אילץ אתכם לעבוד בחג ולא פיצה אתכם בהתאם? אנו במשרד עורכי דין שי קרבצקי עומדים לרשותכם בכל שאלה או בעיה.

דילוג לתוכן