חייגו לייעוץ ראשוני 04-6020760

פסקי דין נבחרים 2016

Judge gavel in court. Library with lot of books in background

פסקי דין נבחרים 2016

יוני 5, 2018

י

תביעה של עובדת שיוצגה על ידי משרדנו כנגד מעסיק. בית המשפט קבע כי המעסיק ישלמו פיצויים בסך 45,000₪ לעובדת בעבור זכויות הסוציאליות שמגיעות לה כחוק.

להגדלה לחץ על התמונה:

תביעה של עובד שיוצג על ידי משרדנו כנגד מעסיק. בית המשפט קבע כי המעסיק ישלם פיצויים בסך 28,500 ש”ח בעבור אי תשלום גמול שעות נוספות ותוספת משמרת כדין.

להגדלה לחץ על התמונה:

תביעה של עובד שיוצג על ידי משרדנו כנגד מעסיק. בית המשפט קבע כי המעסיק ישלם פיצויים בסך 136,000 ש”ח לטובת העובד בעבור זכויות סוציאליות שמגיעות לו כדין.

להגדלה לחץ על התמונה:

דילוג לתוכן